* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

BALY koncentrovani omekšivač veša Sensitive

BALY SENSITIVE koncentrovani omekšivač veša sa prepoznatljivim mirisom. Omekšava, daje prijatan svež miris, otklanja statički elektricitet i olakšava peglanje. Doziranje: Dodati pri poslednjem ispiranju veša, prema dole naznačenom uputstvu. Ne nanositi direktno na veš. Čuvati van domašaja dece. Izbegavati kontakt sa očima. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu. Datum proizvodnje i rok upotrebe su utisnuti na ambalaži. Način skladištenja: Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti na suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru, daleko od hrane i pića. Skladištiti na temperaturi iznad 5°C.
Sastav: Voda, 5-15% katjonski surfaktant, konzervans (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine), Miris (Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol).
Distributer za Srbiju: “Lomax Company” d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Proizvođač: "Chemona-Lab" d.o.o. Subotica, Lošinjska 12, Tel: +381 24 542 120, office@chemonalab.rs, www.chemonalab.rs Proizvedeno u Srbiji Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234. Proizvedeno za: Lomax Company, office@lomax-company.com; www.lomax-company.com
Neto količina: 1000 ml.
Cena 119.99 Din
Vrste:

BALY koncentrovani omekšivač veša Sky Dream BALY koncentrovani omekšivač veša Nature BALY koncentrovani omekšivač veša Sunny Day