* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

BALY tečni deterdžent za pranje veša Color

BALY COLOR GEL Tečni detergent za pranje veša u veš mašinama i ručno. Visoko efikasno sredstvo za pranje na temperaturama od 30°C, 60°C, 90°C. Za velika zaprljanja, manju količinu detergenta naneti direktno na mrlju da bi brzo delovalo. Iako se koristi pola doze, sredstvo se može koristiti za ručno pranje veša. Koristiti u skladu sa uputstvom. Standardno punjenje 4,5kg. Čuvati na suvom mestu u originalnoj ambalaži na tempraturi od 5-25°C. Nakon ručnog pranja, dobro oprati ruke i namazati odgovarajuću kremu za ruke. Površinski aktivni sastojci su u skladu sa zahtevima o biorazgradljivosti komponenata detergenta. Za dodatne podatke o proizvodu obratiti se dobavljaču ili uvozniku. Rok upotrebe: označen na originalnoj ambalaži.
Pažnja: H315 Izaziva iritaciju kože. H319 Dovodi do jake iritacije oka. Čuvati van domašaja dece. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
Sastav: 5-15% anjonski surfaktanti; < 5% nejonski surfaktanti; < 5% sapun; < 5% soli Tetranatrijum EDTA, konzervans: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, miris.
Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300; office@lomax-company.com; www.lomax-company.com. Proizvođač: Solira Company s.r.o. Czech Republic/Češka Republika. Proizvedeno za: Lomax Company, office@lomax-company.com, www.lomax-company.com
Neto količina: 1500 ml.
Cena 246.99 Din
Vrste:

BALY tečni deterdžent za pranje veša Green univezalni