* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

Wind osveživač prostora u mikrospreju Ocean

LMX Wind mikrosprej Ocean prijatnog i osvežavajućeg mirisa okeana, efikasno i dugotrajno osvežava prostoriju. Uputstvo za upotrebu: refil uložak staviti u bazu. Mikrosprej zalepiti na željenu površinu zida tako da je bela prskalica okrenuta prema gore i pritisnuti donji deo plastike. Potrebno je jednom pritisnuti prednji deo baze kako bi se miris raspršio po prostoriji. Kada se punjenje potroši zameniti gas sa novim. Vađenje punjenja: uhvatiti za krajeve i istovremeno povući. Uslovi skladištenja: držati dalje od sunčeve svetlosti, izvora toplote i plamena; držati dalje od hrane; ne pušiti u skladištu. Proizvod sadrži: allergens/alergene α-hexylcinnamaldehyde, Linalool, Coumarin, Benzyl salicylate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one. May produce an allergic reaction/Može da izazove alergijsku reakciju. Obaveštenje o opasnosti: H222 Veoma zapaljiv aerosol. H229 Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. - Zabranjeno pušenje. P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe. P261 Izbegavati udisanje gasa i spreja. P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno vode. P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. Odlaganje sadržaja/ ambalaže na za to predvidjeno mesto uskladu sa propisima RS. Za dodatne informacije o proizvodu ili za bezbednosni list možete se obratiti dobavljaču. Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 3608 440 (24h); +381 11 3672 187 (7-15h) Ambulance/Hitna pomoć 194 Expiry date: 3 years after production date. Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje Uvoznik i distributer za Srbiju: “Lomax Company” d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: ”Bar-Kod” Cetinjski put b.b., Podgorica, Tel:+382 20 260 730 Proizvedeno za: Lomax Company, office@lomax-company.com, www.lomax-company.com Zemlja porekla i uvoza EU Poljska
Neto količina: 15 ml.
Cena 169.99 Din