* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

Deft Safe & Pure, sredstvo za čišćenje sa 30% alkohola Refil

SRB/MNE/ Deft Safe & Pure, sredstvo za čišćenje sa 30% alkohola-Refil. Rastvara organske nečistoće, osvežava prostor. Namenjen je za staklene i druge površine. Idealan je za čišćenje i održavanje, prozora, ekrana, kuhinjskih elemenata, unutrašnjosti frižidera, kupatila, bele tehnike, kancelarijske opreme, klima uređaja, nameštaja i podova. Antistatik-odbija prašinu. Uputstvo za upotrebu: Sredstvo se upotrebljava nerazblaženo. Naprskati na zaprljanu površinu, pa mekom suvom krpom obrisati površinu. U slučaju većeg zaprljanja postupak ponoviti. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. U slučaju požara: Koristiti aparat za gašenje požara. Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Čuvati van domašaja dece. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Osobe sa osetljivom kožom ruku moraju da koriste rukavice. Nositi zaštitne rukavice, po potrebi, izbegavati da proizvod dospe u oči. AKO DOĐE DO IRITACIJE KOŽE: Potražiti medicinski savet. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet i sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Način skladištenja: Pod normalnim uslovima. Optimalna temperatura skladištenja: 5-25°C. Čuvati van direktne izloženosti sunčevoj svetlosti, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domašaja dece, u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži. Datum proizvodnje: utisnut je na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži. Ingredients/Sastav: Aqua/ Voda, Ethyl alcohol / Etil alkohol (30% i više), Amphoteric surfactants/ Amfoterni surfaktanti (<5%), Salt/ EDTA i njene soli (<5%), Parfum/ Miris (Limonene). Distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel: +381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar-Kod” d.o.o. Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Dalji korisnik-Proizvođač smeše: „Chemona-Lab” d.o.o. Lošinjska 12, 24000 Subotica, Tel: +381 24 542 120, office@chemonalab.rs. Dodatne informacije na: www.chemonalab.rs. Country of origin: Republic of Serbia. Zemlja porekla: Republika Srbija. PAŽNJA/ Zapaljiva tečnost i para
Neto količina: 500 ml.
Cena 124.99 Din