* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

KOSILI tečnost u spreju protiv uboda komaraca i krpelja

KOSILI tečnost protiv uboda komaraca i krpelja. Odbija komarce i krpelje u trajanju do 4 sati. Uputstvo za upotrebu: Odrasli treba da nanose tečnost maloj deci. Tečnost naprskati na dlanove ruku odraslih oko 6-7 puta potom ravnomerno utrljati deci na nezaštićene delove tela. Ne nanositi na dečje lice, dlanove, posekotine ili iritiranu kožu. Prilikom raspršivanja ne udisati. Odrasli paziti da proizvod ne dođe u kontakt sa očima! Po potrebi ponoviti nanošenje posle četiri sata. Posle upotrebe oprati ruke. Ne nanositi proizvod ispod garderobe. Proizvod nije namenjen za decu mlađu od jedne godine. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odlaganje sadržaja ambalaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Aktivna supstanca: 3-(N-acetil-N-butil) aminopropionska kiselina, etil ester 11% ; CAS: 52304-36-6. Rok trajanja: 2 godine. Datum proizvodnje i rok upotrebe: naznačeni na ambalaži. Proizvodi: ,,Chemona-lab" d.o.o. Lošinjska 12, 24000 Subotica, Tel: +381 24 542 120, office@chemonalab.rs; www.chemonalab.rs. Distributer za R. Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300. Zemlja porekla: Republika Srbija. Broj rešenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda: 532-01-2523/ 2021-03
Neto količina: 100 ml.
Cena 399.99 Din