* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

QUIT STRONG gel roll-on protiv uboda komaraca i krpelja

LMX Quit STRONG Gel roll-on protiv uboda komaraca i krpelja. Odbija komarce i krpelje u trajanju do 6 sati. Uputstvo za upotrebu: Ravnomernim razmazivanjem naneti u dovoljnoj količini da se prekriju nezaštićeni delovi tela. Proizvod naneti na dlan jedne ruke, razmazati između dlanova i naneti na kožu lica. Paziti da ne dođe u kontakt sa očima, ustima, sluzokožom. Po potrebi ponoviti nanošenje posle šest sati. Ne nanositi na posekotine, rane ili iritiranu kožu. Ne nanositi proizvod ispod garderobe. Proizvod nije namenjen za decu mlađu od tri godine. Odrasli treba da nanose gel maloj deci. Ne nanositi na dečje lice, dlanove, posekotine ili iritiranu kožu. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Posle upotrebe oprati ruke. Zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odlaganje sadržaja ambalaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Aktivna supstanca: 3-(N-acetil-N-butil) aminopropionska kiselina, etil ester 16,5%; CAS: 52304-36-6. Sadrži d-limonene. Može da izazove alergijsku reakciju. Ukoliko se pojave alergijske reakcije prestati sa upotrebom proizvoda. Rok trajanja: 2 godine. Datum proizvodnje i rok upotrebe: naznačeni na ambalaži. Proizvodi: ,,Chemona-lab" d.o.o. Lošinjska 12, 24000 Subotica, Tel.+381 24 542 120, office@chemonalab.rs; www.chemonalab.rs. Distributer za R. Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300. Zemlja porekla: Republika Srbija. Broj rešenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda: 532-01-2520/ 2021-03
Neto količina: 100 ml.
Cena 484.99 Din
Vrste:

QUIT gel roll-on protiv uboda komaraca i krpelja